Zbyt gęste posadzenie choinek obniża ich jakość

Powrót do galerii
©2007 by Hubert Zub